Contact Us2019-06-19T17:10:54+00:00

CONTACT INFO

Company Name:    Chongqing Tether Import & Export Co.,Ltd

Company Address:    No. 279, No. 117, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing,China
Phone: +86-15223009455
Email: cqteze@163.com
Web: http://www.cqteze.com